Изпълнение ресурси


Supreme Court, Nigeria

Върховния съд, Нигерия

Международният наказателен съд има юрисдикция върху лица за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Римския статут за въвеждане на Международния наказателен съд (МНС), постоянен съд с юрисдикция върху лица, за които се твърди, че са извършили геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Съдът в крайна сметка ще упражнява юрисдикция над престъплението агресия.

Обобщени ресурси за изпълнението

Следващите страници обсъждат важни теми на Международния наказателен съд и националната юрисдикция от гледна точка на изпълнение:

Independence Monument, Kampala, Uganda

Паметника на независимостта, Кампала, Уганда