משאבי יישום


Supreme Court, Nigeria

בית המשפט עליון, ניגריה

ICC יש סמכות שיפוט על יחידים לרצח עם, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות

אמנת רומא הקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), בית משפט קבע עם סמכות שיפוט על יחידים, שלכאורה יש לי רצח עם שבוצע, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. בית המשפט סופו של דבר יהיה גם לממש את סמכות שיפוט על פשעי תוקפנות.

משאבי סיכום על יישום

בעמודים הבאים לדון בנושאים חשובים בבית הדין הפלילי הבינלאומי וסמכות שיפוט לאומי מנקודת המבט של יישום:

Independence Monument, Kampala, Uganda

עצמאות אנדרטה, קמפלה, אוגנדה