Implementering ressurser


Supreme Court, Nigeria

Høyesterett, Nigeria

ICC har jurisdiksjon over enkeltpersoner for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten

Roma-statuttene etablerte internasjonale straffedomstolen (ICC), en permanent domstol med jurisdiksjon over enkeltpersoner, som påstås å ha begått folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Retten vil etter hvert også utøve jurisdiksjon over forbrytelsen aggresjon.

Oppsummering ressurser på implementering

Følgende sider diskutere viktige temaer på ICC og nasjonale jurisdiksjon fra perspektivet til gjennomføring:

Independence Monument, Kampala, Uganda

Independence Monument, Kampala, Uganda