Środki realizacji


Supreme Court, Nigeria

Sąd Najwyższy, Nigeria

MTK ma jurysdykcję nad fizycznych za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości

Statut Rzymski ustanowił Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), stały sąd właściwy na osobników, którzy zarzuca się popełnienie ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Sąd ostatecznie również jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni agresji.

Podsumowanie na temat realizacji środków

Następujące strony omawiać ważne tematy na MTK i krajowej jurysdykcji z perspektywy realizacji:

Independence Monument, Kampala, Uganda

Niepodległości Pomnik, Kampala, Uganda