Kontakt

ICC Review Conference, Kampala, Uganda

ICC översynskonferensen Kampala, Uganda

Freds-och Justice Initiative grundades 2010 och är registrerat som en stiftelse ("Stichting") enligt lagstiftningen i Nederländerna.

Den har tre ledamöter:

Anna Kotzeva, med bakgrund i åtal vid rättegången och överklagande nivåer vid den internationella krigsförbrytartribunalen för fd Jugoslavien (ICTY);

Vessela Terzieva, med en bakgrund i avgörandet centrala brott vid ICTY och tidigare till det - i rättsstaten reformen i utvecklingsländer, och

Karim AA Khan, instrueras som försvarare i flera fall innan ICTY ICC, och specialdomstolen för Sierra Leone. Han har också fungerat som ombud för civila parter (offer) före den extra Chambers vid domstolarna i Kambodja och har arbetat i åtalet vid ICTY och den internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda.

De kan kontaktas på:

anna.kotzeva @ peaceandjusticeinitiative.org

vessela.terzieva @ peaceandjusticeinitiative.org

karim.khan @ peaceandjusticeinitiative.org

Den allmänna förfrågningar e-postadressen är info@peaceandjusticeinitiative.org.