Uygulama kaynakları


Supreme Court, Nigeria

Yargıtay, Nijerya

ICC soykırım için bireyler, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip

Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç olduğu iddia edilen kişiler, üzerinde yargı yetkisine sahip daimi bir mahkeme kuruldu. Mahkeme sonunda da saldırganlık suçunun üzerinde yargı yetkisini olacaktır.

Uygulanması Özet bilgi

Aşağıdaki sayfalarda ICC ve uygulama açısından ulusal yargı üzerinde önemli konuları tartışmak:

Independence Monument, Kampala, Uganda

Bağımsızlık Anıtı, Kampala, Uganda