Kontakt

ICC Review Conference, Kampala, Uganda

ICC Review Conference, Kampala, Uganda

Mier a spravodlivosť iniciatíva bola založená v roku 2010 a je registrovaná ako základ ("Stichting") podľa zákonov Holandska.

To má tri riaditelia:

Anna KOTZEV, s pozadím v stíhaní na súde a odvolanie úrovni k Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY);

Vessel Terzieva, s pozadím v rozhodovaní hlavné zločiny u ICTY a predchádzajúceho, že - v právnom štáte reformy v krajinách v procese transformácie, a

Karim Khan AA, poučení ako obhajca v rôznych prípadoch pred ICTY, ICC, a Špeciálneho súdu pre Sierra Leone. On tiež sa správal ako poradca pre občianske účastníkov (obete) sa pred mimoriadnych komôr na súdoch Kambodži a pracoval v stíhanie ICTY a Medzinárodným trestným tribunálom pre Rwandu.

Môžu byť kontaktovaný na adrese:

anna.kotzeva @ peaceandjusticeinitiative.org

vessela.terzieva @ peaceandjusticeinitiative.org

karim.khan @ peaceandjusticeinitiative.org

Všeobecné otázky e-mailová adresa je info@peaceandjusticeinitiative.org.